CHÍNH SÁCH

Chính sách gia công mỹ phẩm Công ty TNHH KBH Company có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nhà cung cấp dịch vụ gia công. Dưới đây là một số chính sách chung mà các đơn vị gia công mỹ phẩm có thể áp dụng:

1. Chính sách về số lượng sản phẩm:

Đơn vị gia công mỹ phẩm KBH có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất từ các khách hàng với số lượng sản phẩm theo yêu cầu, từ số lượng nhỏ đến lớn.

Đối với số lượng sản phẩm lớn, các đơn vị gia công thường có chính sách giá ưu đãi.

2. Chính sách về giá cả:

Công ty gia công sản xuất KBH có thể tính giá theo số lượng sản phẩm, theo thời gian hoặc theo đơn hàng.

Giá cả có thể được thương lượng hoặc được điều chỉnh tùy theo số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

3. Chính sách về dịch vụ:

Công ty gia công mỹ phẩm KBH có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác nhau như tư vấn thiết kế bao bì, tư vấn về nguyên liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, v.v.

Đơn vị gia công cũng có thể cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

4. Chính sách về thời gian hoàn thành:

Thời gian hoàn thành sản phẩm có thể được thỏa thuận trước đó giữa hai bên.

Công ty gia công mỹ phẩm KBH có thể cam kết hoàn thành sản phẩm trong thời gian nhất định.

5. Chính sách về bảo mật thông tin:

Công ty gia công mỹ phẩm KBH cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Khách hàng có thể yêu cầu công ty ký hợp đồng bảo mật để đảm bảo an toàn cho thông tin.